Slide Logo Individual Fyzio final ZÁSADNÍ FAKTA 75% populace má dnes bolesti pohybového aparátu 85% lidí má dnes problémy díky sedavému zaměstnání 40 min. stačí ke kompenzaci sedavého zaměstnání a špatných návyků Vždy se zaměřujeme především na odstranění příčiny

KOMPLEXNÍ FYZIOTERAPIE V OSTRAVĚ

Trápí vás bolesti zad?  

V Individual.Fyzio se zabýváme komplexním řešením problémů pohybového aparátu člověka. Naší prioritou je především spokojenost klientů a individuální přístup.

Stavíme na české rehabilitační metodě SM SYSTÉM MUDr. Richarda Smíška. Tato metoda je vhodná jak pro lidi s problémy bolesti zad v krční, hrudní i bederní části, tak i pro ty, kteří si uvědomují důležitost prevence, aby se bolestem zad vyvarovali. Další vhodnou skupinou jsou děti se skoliózou páteře či vrcholoví sportovci, pro které je SM Systém vhodný jako kompenzace jednostranné sportovní zátěže.

Jak terapie probíhá?

Po vstupní konzultaci klient dochází 1x týdně, kdy na každé terapii pracujeme na odstranění příčin vzniku bolesti a individuálně se spolu s terapeutem učíme základní sestavu 12-ti cviků SM Systému.  Průměrně motoricky zdatný člověk je schopen se tuto sestavu naučit zhruba za 3 měsíce při jedné terapii týdně. Nutností je ovšem každodenní cvičení klienta doma, aby došlo k osvojení nových pohybových návyků a odstranění špatných pohybových stereotypů.

Poté, co člověk ovládá základní sestavu cviků, může začít cvičit ve skupinových lekcích. Skupinové lekce cvičení SM Systém probíhají ve studiu, která je plně vybavena potřebnými cvičebními pomůckami. Cvičíme v počtu maximálně 5-6 osob, aby byla zajištěna vysoká kvalita cvičení.

1

75% populace má bolesti

Příčinou je negativní dopad dnešního způsobu života na pohybový aparát člověka. 
2

85% lidí má sedavé zaměstnání

které často stojí za vznikem bolestí pohybového aparátu.
3

40 minut cvičení stačí

ke kompenzaci sedavého zaměstnání a špatných pohybových návyků.
4

Odstranění příčin bolesti

pohybového aparátu je základem úspěšné terapie.

REZERVOVAT TERMÍN ÚVODNÍ KONZULTACE

Trápí vás bolest zad? Domluvte si nezávaznou konzultaci. Vše Vám vysvětlíme a navrhneme pro Vás nejlepší řešení.

FYZIOTERAPIE

Pod rukama Mgr. Davida Fajkoše u nás dostanete vše, co je potřeba k vyřešení vašich problémů pohybového aparátu.

Řešení příčiny
Dalši diagnózy
Výhřez ploténky
Ve sportu
Kinesiotaping
Baňkování

SM Systém jako řešení příčin bolesti zad

V dnešní hektické době trápí bolesti zad či jiných částí pohybového aparátů většinu lidské populace. Důvodů je spousta, ale jedním z hlavních důvodů je sedavé zaměstnání a nedostatek zdravého pohybu. Mezi další příčiny bolesti pohybového aparátu patří nadměrná zátěž, přetížení či pouhé pohmoždění nebo již strukturální změny vzniklé dlouhodobým přetěžováním či dlouhodobou nadměrnou zátěží.

 
Prevence bolesti zad je velmi podceňována a většina populace začne se sebou něco dělat až poté, co si zažijí následky, které se projeví právě zmiňovanou bolestí!

Smyslem prevence je odstranění příčin špatných pohybových návyků, čímž dochází k regeneraci páteře, a tím i bezbolestnému fungování lidského těla!

Pro naše klienty nabízíme individuálně sestavený komplexní cvičební program, který naučí člověka poznat principy fungování svého těla, naučí se předcházet nevhodným aktivitám a vyvaruje se tak bolestem, které by si způsobil nesprávným pohybem sám.

SM systém a další diagnózy

 

Plochá noha, hallux valgus

Plochá noha a vbočený palec (hallux valgus) jsou projevem poruchy spirální stabilizace na dolní končetině. Všechny tři spirály propojují pohyb paže s šikmými břišními svaly. Dále navazuje činnost svalu hýžďového (m. gluteus maximus), který napíná povázku stehenní (fascia lata). Fascia lata tonizuje přední holenní sval (m. tibialis anteriror), který zvedá klenbu nožní. Při zvednuté klenbě se zapojí odtahovač palce (m. abduktor hallucis) a vrací palec nohy do vyrovnané pozice. Klenba nožní se tvoří při optimálně koordinované a stabilizované chůzi v době opory na jedné dolní končetině. Klenbu nožní vytváří pohyb paží při chůzi, který aktivuje spirální stabilizaci. Klenba nožní je tedy funkce celotělová a ne místní. Proto ji musíme cvičit a léčit komplexním obnovením spirální stabilizace a ne jen místně. Bez klenby nožní bude chůze nestabilní.

 

Cvičení v těhotenství

Cvičení v těhotenství posílí svaly břišní, hýžďové a svaly pánevního dna, relaxuje a protáhne záda, zabrání vzniku napětí ve svalu hruškovitém (m. piriformis). Vývoj dítěte bude podpořen přirozenou mobilizací břicha a nebude rušen v zádech. Cvičení je prevencí bolestí zad, předčasného otevírání branky, usnadní a urychlí porod. Je to cesta ke zdraví maminky i dítěte.

SM systém – výhřez meziobratlové ploténky

Výhřez meziobratlové ploténky je prasknutí zadní části anulus fibrosus, který podlehl dlouhodobé degeneraci. Prasklinou uniká řidká hmota nukleus pulposus, která se již do ploténky nikdy nevrátí. Může se však během asi jednoho roku prakticky resorbovat. Pro resorpci a remodelaci nového prostoru je však nutný vhodný pohybový program. Pohyb má na struktury formativní vliv.

Výhřez bederní ploténky může být v různých segmentech: L5/S1 50%, L4/L5 45%, L3/L4 5%, ostatní segmenty vzácně. Příčina je však vždy stejná – porucha spirálního zřetězení svalů v průběhu pohybu (břišní svaly jsou nejdůležitější částí zřetězení). Důsledek poruchy spinálního zřetězení je přetrvávání vertikální stabilizace (napětí m. erector spinae, m. illiopsoas, m. quadratus lumborum) v době pohybu. Soustředíme se na procvičování spirální stabilizace, která bude relaxovat vzpřimovač páteře a vytvoří sílu, která bude protahovat poškozenou ploténku směrem vzhůru.

 

Strategie léčby výhřezu ploténky spočívá ve zvýšení celé ploténky a především její zadní části. Tuto optimální pozici je třeba udržovat po dobu hojení praskliny v anulus fibrosus. Po zhojení praskliny vztlakovou silou se ploténka bude zvyšovat nasáváním tekutin z okolí při pravidelné aktivaci spirální stabilizace při cvičení a chůzi. Také kvalita jizvy bude závislá na pohybu. Elastická pevná jizva vzniká pouze při pohybu.

 

Strategie léčby metodou SMS výhřezu ploténky: Diagnózu stanoví lékař a indikuje vhodnou léčbu.

Pohybový program vytváří a provádí terapeut, který má teoretické i praktické zkušenosti s metodikou SMS. Pohybový program je nutné neustále modifikovat dle aktuální situace – jsou nutná kontrolní vyšetření. Léčba se podstatně urychlí odstraněním svalového napětí a zkrácení technikami měkkých tkání, kterými léčbu doplňuje též terapeut. Po zvládnutí akutní fáze onemocnění musíme dotáhnout pohybový program až do plné kondice pacienta k výkonu denních činností, povolání nebo sportovních aktivit. K tomu slouží následný pohybový program po rehabilitační léčbě.

Akutní bolestivá fáze (často provázená bolestí a zánikem cítění a pohybu):

 • Snížit tlak na ploténku a zamezit zvětšování výhřezu
 • Zvýšit ploténku
 • Protáhnout ploténku směrem vzhůru
 • Umožnit hojení ploténky ve zvýšené pozici
 • Protažením ploténky vytvořit nasávací tlak směrem do ploténky
 • Otevřít foramen, zvětšit jeho prostor a snížit tlak směrem na nervový kořen

 

Subakutní fáze s bolestí v krajních polohách (většinou již podstatné zlepšení zánikových jevů a menší bolestivost)

 • Zahojení ruptury ploténky jizvou
 • Zpevnění jizvy a zároveň uvolňování jizvy
 • Resorpce výhřezu (sekvestru)
 • Modelování nového prostoru foramina a páteřního kanálu

 

Návrat k plnému zdraví, každodenní činnosti a sportu:

 • Prevence stahování nervového kořene rigidní jizvou
 • Prevence rozvoje degenerativních změn na obratlovém těle a na meziobratlových kloubech, tj. prevence vzniku úzkého páteřního kanálu
 • Prevence vzniku degenerativní spondyolistésy (klouzavého pohybu obratle vpřed nebo vzad)

 

Operaci plotének považujeme za nutnou pouze tam, kde se nepodařilo zvládnout zánikovou symptomatologii do 6 měsíců rehabilitační cestou. Ale i v tomto případě doporučujeme následnou péči v preventivním programu, kdy předcházíme pooperačním potížím (např.: rigidita jizev, nestabilita snížené ploténky). Operací se nevyřeší problém, který zákroku předcházel (přetěžování páteře, nesprávné držení těla, svalová dysbalance). V naší následné péči obnovíme spirální stabilizaci páteře a tím navodíme regenerační schopnost organismu.

SM systém ve sportu

 

V rámci sportovní přípravy každého sportovce hraje oblast regenerace a kompenzace velice důležitou roli. Nejen z důvodu prevence zranění, ale také z důvodu zvýšení sportovního výkonu. Sportovec opakuje při tréninku stejný pohyb stále dokola, mnohem větší silou, razancí a rychlostí než člověk při běžném pohybu. Z tohoto důvodu se negativní dopady chybného pohybu u sportovců násobí a zvyšuje se riziko zranění. Sportovec si neustálým opakováním daného pohybu vytváří pohybové vzorce, a to jak správné, tak i špatné. Špatné pohybové vzorce je možno nácvikem správného pohybu změnit.

 

Kompenzační trénink sportovců

V rámci kompenzačního tréninku sportovců jde především o odstranění špatných pohybových návyků, naučení a následnou automatizaci správných vzorců pohybu. Tento trénink je čistě individuální kvůli různorodosti pohybu při sportech. V rámci jednostranně zatěžujících sportů (tenis, golf, hokej, florbal, atd.) jde nejen o nácvik správných pohybových vzorců, ale rovněž o vyrovnání svalových dysbalancí, které při jednostranné zátěži vznikají.

Při snaze o eleminaci negativního dopadu daného sportu je důležitá pravidelnost kompenzačního cvičení. Je nutno cvičit každý den alespoň 20 minut denně, v opačném případě negativní vlivy budou převládat a tělo si je zautomatizuje.

 

Aspekty úspěšného kompenzačního cvičení:

 • Pravidelnost (každý den aspoň 20 minut)
 • Individuálně sestavený plán cviků pro daného sportovce
 • Kvalita provedení jednotlivých cviků
 • Dosažení ideálních svalových rozsahů pro předcházení zranění
 • Dosažení stabilizace pánve, trupu a hlavy (zapojení HSS do pohybu)

Kinesiotaping

 

Kinesiotaping je terapeutická metoda, která za pomocí kinesiotapu (pásky)

 

Dochází k pozitivnímu ovlivnění krevného, lymfatického a somatosenzorického systému. Jedná se o pásku vyrobenou na bázi bavlny s příměsí elastanu. Tejp přilne k pokožce pomocí přírodního pryskyřicového lepidla. Nalepený kinesiotape působí tahem na sval a podkoží, rovněž vyvolává reflex nervových vláken a lymfatických drah. Kinesiotape dokáže tlumit dlouhotrvající bolest a přináší úlevu během akutních i chronických obtíží pohybového aparátu. Uvolňuje přetížené svaly a měkké tkáně. Výhodou kinesiotapu je to, že člověka žádným způsobem neomezuje v pohybu při sportovních či jiných aktivitách.

Kontraindikace

 • Kožní vyrážky, ekzémy, lupénka
 • horečnaté stavy
 • akutní trombózy
 • otevřené rány
 • ojediněle alergie na složení lepidla
 • vystouplá znaménka

Indikace

 • poúrazové stavy
 • tenisový, golfový loket
 • skolióza a jiné deformity páteře
 • ortopedické problémy (zamrzlé rameno)
 • bolesti svalů, šlach či úponů

Baňkování

 

Jedná se o starou metodu alternativní medicíny používanou na různé druhy onemocnění a problémy pohybového aparátu. Baňkováním rozumíme přikládání skleněných baněk, v nichž vytvoříme pomocí horkého vzduchu podtlak, který způsobí jejich přisátí na pokožku. Baňky se přikládají na určitá místa (nejčastěji na zádech)- reflexní body, nebo se používají jako doplňková terapie k masážím. Vzniklé podkožní hematomy (modřiny) jsou žádoucí a zmizí během několika dní. Lidské tělo se snaží vzniklé hematomy odstranit a tím pádem dochází ke zrychlení lymfatického systému a odplavení škodlivin z těla pryč.

 

Kontraindikace

 • křečové žíly
 • otevřené rány a hnisavé infekce
 • zvýšená tělesná teplota (horečka)
 • kožní nemoci a čerstvá zjizvená tkáň
 • všechny typy onkologických onemocnění
 • srdeční onemocnění

Indikace

 

 • TRPS (spoušťové body bolesti), svalové spasmy
 • Poúrazové stavy
 • Odstranění otoků (DNA)
 • Uvolnění svalových spasmů

 

Efekt baňkování

 • Stimuluje lymfatický a krevní systém, čímž dochází ke zvýšení průtoku krve, jenž má za účinek zvýšení tělesné teploty-dochází k lepšímu prokrvení svalů
 • Stimulace vnitřních orgánů, zrychlení peristaltiky střev, zlepšuje trávení a vstřebávání živin.
 • Stimulace nervových zakončení

CENÍK FYZIOTERAPIE

60 minut

790 Kč

Fyzioterapie

Terapie / Masáž / SM Systém

Cena pro členy klubu je 700Kč

90 minut

1290 Kč

Fyzioterapie

Terapie / Masáž / SM Systém

Cena pro členy klubu je 1200Kč

60 minut – 8x

5990 Kč

Fyzioterapie

Terapie / Masáž / SM Systém

Cena pro členy klubu je 5490Kč