FMS – FUNCTIONAL MOVEMENT SYSTEM S JURAJEM

FMS vznikl v roce 2001 za účelem zlepšení celkového stavu v oblasti výkonu, kondice, rehabilitace a kontroly rizika zranění u osob s aktivním životním stylem. Myšlenkou zakladatelů FMS bylo vytvořit pro sportovní medicínu a profesionály v oblasti Fitness a Silového kondičního tréninku lepší systém pro identifikaci dysfunkčního pohybu a vzájemnou komunikaci.

CO JE FMS?

Functional Movement System je systém, který nám pomáha odhalit, diagnostikovat a následně odstranit ,,naše nedostatky,, pomocí korektivních cvičení. FMS je systém, který zachytáva základní pohyby, motorickou kontrolu v rámci pohybových vzorů a schopnosti provedení základních pohybů. FMS určuje oblasti s nejvýraznějšími pohybovými nedostatky, odhaluje pohybové omezení a asymetrie.

Účelem FMS bylo vykreslit kvalitu pohybových vzorů pomocí bodového systému. Jeho smyslem není určování diagnóz nebo měření pohyblivosti jednotlivých kloubů. Pokud se zaměříme na měření určité časti těla samostatně, celkovému vzoru tím pouze uškodíme – lidské tělo je příliš složitý komplex na to, abychom v počáteční fázi diagnostiky mohli zkoumat jednotlivé pohyby odděleně.

Oficiální web FMS

Z ČEHO SE FMS SKLADÁ?

FMS se skládá ze sedmi pohybových testů, které vyžadují rovnováhu mobility a stability. Použité vzory poskytují pozorovatelný výkon základních, manipulativních  a stabilizačních pohybů umístěním klienta do poloh, v kterých se projeví slabiny, nerovnováhy, asymetrie a omezení.

  1. Deep Squat – Hluboký dřep
  2. Hurdle step – Výkrok
  3. Inline Lunge – Výpad
  4. Shoulder Mobility – Mobilita ramen
  5. Active-Straight Leg Raise – Aktivní zdvih nohy
  6. Trunk Stability Push Up – Klik
  7. Rotatory Stability – Stabilita trupu

Filozofií FMS je : ,,Nejprve se hýbej dobře, potom často.‘‘

Mnoho lidí je schopných vykonávat široký rozsah pohybů, narozdíl k tomu však nedokáže efektívně provést pohyby v rámci screenu. Ti, kteří v screene zaznamenají nízké skóre, používají v průbehu svých denních aktivit určité kompenzační pohybové vzory. Pokud tyto kompenzace pokračují, sub-optimální pohybové vzory jsou tímto posilňovány, což následně vede k chybně fungující biomechanice a přispívá k budoucím zraněním. Proto je tento test vhodný pro každého člověka, který vykonává jakoukoliv aktivitu. Pro vrcholové sportovce by tyto testy měly být neoddělitelnou součástí jejich programu, pokud se chtějí vyhnout zraněním a samozřejmě zvyšovat výkonnost.

VYZKOUŠEJTE FMS DIAGNOSTIKU

Projděte s našim trenérem Jurajem Kubištou kompletní diagnostiku FMS a začněte pracovat na správném provedení cviků.